25

การใช้งาน Zoom Cloud Meeting

อัปเดตครั้งล่าสุด 4 เดือนที่แล้ว
1. การติดตั้ง Zoom บน PC และ Mac
อัปเดตครั้งล่าสุด 2 ปีที่แล้ว
2. การติดตั้ง Zoom บนมือถือ Android / iOS และการใช้งานเบื้องต้น
อัปเดตครั้งล่าสุด 2 ปีที่แล้ว
3. การเข้าร่วมประชุม ผ่าน Meeting ID (มีทติ้ง ไอดี) และ Link (ลิงก์)
อัปเดตครั้งล่าสุด 2 ปีที่แล้ว
4. การ สมัคร และ Sign in เพื่อใช้งาน Zoom
อัปเดตครั้งล่าสุด 2 ปีที่แล้ว
5. การใช้งาน Zoom เบื้องต้น
อัปเดตครั้งล่าสุด 2 ปีที่แล้ว
6. แนะนำเมนูการใช้งาน Zoom
อัปเดตครั้งล่าสุด 2 ปีที่แล้ว
7. การใช้ไมโครโฟน / ตั้งค่าไมค์
อัปเดตครั้งล่าสุด 2 ปีที่แล้ว
8. การใช้กล้อง / การตั้งค่ากล้อง
อัปเดตครั้งล่าสุด 2 ปีที่แล้ว
9. การเปลี่ยนชื่อ (Rename)ในZOOM
อัปเดตครั้งล่าสุด 2 ปีที่แล้ว
10. การเปลี่ยนภาพ Profile
อัปเดตครั้งล่าสุด 2 ปีที่แล้ว