21

การใช้งาน OBS ร่วมกับ Zoom Cloud Meeting

อัปเดตครั้งล่าสุด 1 ปีที่แล้ว
1. การติดตั้ง OBS บน PC และ MAC
อัปเดตครั้งล่าสุด 1 ปีที่แล้ว
2. การติดตั้ง Plug in เสียง
อัปเดตครั้งล่าสุด 2 ปีที่แล้ว
3. แนะนำเมนูการใช้งาน obs
อัปเดตครั้งล่าสุด 1 ปีที่แล้ว
4. การเพิ่มกล้อง และไมค์
อัปเดตครั้งล่าสุด 1 ปีที่แล้ว
5. การใช้ green screen เปลี่ยนฉากหลัง
อัปเดตครั้งล่าสุด 1 ปีที่แล้ว
6. การเพิ่มรูปภาพ และการทำภาพสไลด์
อัปเดตครั้งล่าสุด 2 ปีที่แล้ว
7. การทำตัวอักษรวิ่งใน obs
อัปเดตครั้งล่าสุด 1 ปีที่แล้ว
8. การเพิ่มสื่อวิดีโอ และทำ Playlist
อัปเดตครั้งล่าสุด 1 ปีที่แล้ว
9. การรับสัญญาณ GBN และงานบุญ เข้า OBS
อัปเดตครั้งล่าสุด 1 ปีที่แล้ว
10. การตั้งค่าภาพและเสียงให้คมชัด
อัปเดตครั้งล่าสุด 1 ปีที่แล้ว